Spot46

 

Spot46 bestaat 10 jaar

2018  Verkenning niet-vergunde sector

Deze verkenning geeft een beeld van sekswerkers die niet-vergund werken (bijvoorbeeld als zelfstandige escort of via thuisontvangst). De verkenning gaat in op hun beweegreden, werkomstandigheden, wensen, behoeften en ervaringen. De inzichten uit deze verkenning helpen Spot46 om deze groep sekswerkers beter te bereiken en beter aan te kunnen sluiten  met hulp- en dienstverlening.

Meer informatie over dit onderzoek? Neem contact op met Spot46!

Spot46 bestaat 10 jaar!

10 jaar

Daarom hebben we een jubileumpagina ontwikkeld. Nieuwsgierig? Kijk zelf maar..

Bekijk de hoogtepunten