titel_home

Ramen

Rechten & plichten

Wereldwijd is er afgesproken dat er algemene mensenrechten zijn. De belangrijkste is dat we allemaal vrij en gelijkwaardig zijn. Voor jou betekent dit dat je niet gedwongen mag worden om te werken (of je geld af te staan) en het betekent dat er niemand meer of minder waard is dan jij.

Heb jij het vermoeden dat een collega minderjarig is of wordt gedwongen om te werken, of is dit bij jouzelf het geval? Dan kun je anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem. Je kunt ook hulp zoeken bij SHOP of contact opnemen met Spot 46.

Rechten

Als seksueel dienstverlener heb je de volgende rechten in het bijzonder:

  • je hebt het recht om seksuele diensten en/of klanten te weigeren
  • je hebt het recht om te beginnen en te stoppen met werken wanneer jij dat wilt
  • je hebt recht op het geld wat je verdiend hebt
  • je hebt het recht om het gebruik van verdovende middelen (alcohol en/of drugs) te weigeren
  • je hebt recht op een betalingsbewijs van de huur van je raam


Zeker bij het werken achter het raam is het belangrijk dat je voor je veiligheid zorgt en voor je rechten op komt. Je kunt de klant vooraf al proberen in te schatten, toch is dit niet altijd mogelijk en kan het een keer mis gaan. Om die reden is het goed je af te vragen wat je doet als je een klant wilt weigeren, een seksuele dienst niet wilt uitvoeren of als je tijdens het werk wilt stoppen met de klant. Zorg er voor dat je weet met wie je contact kunt opnemen in noodgevallen (politie – 112, exploitant enz.).

Plichten

Behalve rechten heb je ook plichten.

Er is een minimum leeftijd van 21 jaar en je moet in Nederland arbeid mogen verrichten. In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben. Je krijgt een boete als je die niet hebt.


Voor jou als seksueel dienstverlener geldt in het bijzonder dat je de plicht hebt om volgens één van de volgende werkvormen te werken:

  • als je als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) werkt moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belastingaangifte doen 
  • je moet werken via het opting-in systeem 
  • je moet je aansluiten bij een coöperatie

Wat kan Spot 46 voor jou betekenen?

Heb je twijfels over wat je wel of niet kan weigeren? Heb je het idee dat je rechten worden geschonden? Wil je meer weten over wat je moet regelen als ZZP-er? Neem contact op met Spot 46.