titel_home

09.01.2019 19:23 Leeftijd: 1 year

Nieuwe boekpublicatie over werken met sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel

De kracht van de cliënt. Methode en achtergrond van het werk van SHOP

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP) waar Spot 46 onderdeel van is, werkt al bijna dertig jaar lang met cliënten uit twee doelgroepen: sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Beide groepen worden vooral geassocieerd met slachtofferschap. De ervaringen met deze cliënten leren echter dat het vrijwel zonder uitzondering juist om sterke mensen gaat. De wijze waarop zij de regie over hun leven proberen te houden of krijgen verdient respect en inspireert dagelijks de medewerkers van SHOP. SHOP stelt dan ook juist de kracht van haar cliënten en hun wensen centraal.

Het boek De kracht van de cliënt, dat sinds 9 januari 2019 verschenen is, toont hoe werken vanuit dit uitgangspunt in de praktijk gestalte krijgt en welke principes en waarden eraan ten grondslag liggen. Het beschrijft SHOP als organisatie en laat zien, aan de hand van interviews met medewerkers, hoe zij hun werk invullen en wat ze daarbij ervaren en belangrijk vinden. In een afsluitend hoofdstuk wordt in kaart gebracht welke theoretische en filosofische achtergronden daarbij, al dan niet expliciet, als inspiratiebron fungeren.

Dit boek presenteert een waaier aan ervaringen, opvattingen en werkwijzen die je bij elkaar de ‘SHOP-methode’ zou kunnen noemen. Het is van belang voor iedereen die direct of indirect werkt met deze groep mensen, over wie veel vooroordelen bestaan en die maar al te vaak in de marge van de samenleving verkeren. De kracht van de cliënt pleit er bovenal voor om de cliënt echt centraal te stellen en zijn wensen, dromen en mogelijkheden serieus te nemen. Want alleen dan zal het lukken om hulpverlening werkelijk effectief te laten zijn.

De kracht van de cliënt. Methode en achtergrond van het werk van SHOP  (Warden Press, ISBN 978-94-92004-55-0, 192 pagina’s, € 20,95) is vanaf 8 januari 2019 verkrijgbaar in de boekhandel.