titel_home

20.11.2019 16:45 Leeftijd: 237 days

Wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs): wat houdt dit in?

De regering heeft een nieuw concept Wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs) geschreven. Sekswerkexpertise (Platform positieverbetering sekswerkers) heeft een infosheet geschreven waarin wordt uitgelegd wat het doel is van het wetsvoorstel en wat er in staat. Onderstaande tekst komt uit die infosheet.

Doel van het wetsvoorstel is de bestrijding van mensenhandel en andere misstanden. Er staat ook in dat het doel is de positie van sekswerkers te verbeteren. Tegelijk erkent het kabinet dat het sekswerkers in een uitzonderingspositie plaatst. Dit vinden ze gerechtvaardigd, omdat prostitutie volgens hen geen normaal werk is en niet te vergelijken is met ander werk.

 

Het voorstel ligt nu ter consultatie. Dat betekent dat iedereen een reactie kan indienen op het voorstel. Naar aanleiding van de reacties kan de regering nog besluiten om onderdelen te veranderen. Het definitieve wetsvoorstel gaat daarna naar de Tweede Kamer. Die kunnen er ook nog dingen in veranderen of het helemaal verwerpen. Wanneer de Tweede Kamer het aanneemt moet het daarna nog naar de Eerste Kamer. Die kunnen niet meer veranderen. De Eerste Kamer kan het alleen maar goedkeuren of verwerpen.  De deadline voor reacties op het concept Wetsvoorstel is 15 december.

 


Wat staat er in het wetsvoorstel?

 

Vergunningplicht voor alle  sekswerkers

 • Alle sekswerkers moeten een vergunning hebben, ook als je via de opting-in werkt of achter het raam.
 • Voor een vergunning moet je ouder dan 21 jaar zijn en in Nederland mogen werken.
 • Ook moet je een gesprek hebben met een ambtenaar die bepaalt of je ‘zelfredzaam’ genoeg bent om in de prostitutie te mogen werken. Als de ambtenaar geen ‘overwegende bezwaren’ heeft dat je in de prostitutie gaat of blijft werken, krijg je een vergunning.
 • Wanneer de ambtenaar vindt dat je niet genoeg ‘zelfredzaam’ bent, denkt dat je misschien onder dwang werkt, je nog geen 21 jaar bent of niet de goede papieren hebt om in Nederland te werken krijg je geen vergunning.
 • Je mag alleen nog maar adverteren met je vergunningnummer en werktelefoonnummer.
 • Een vergunning is 5 jaar geldig.

 

Thuiswerkers

 • Een vergunning betekent niet dat je dan ook vergunning hebt om thuis te werken. Het wetsvoorstel is hier heel vaag over. Aan de ene kant staat er dat gemeenten zelfstandige sekswerkers niet anders mogen behandelen dan andere zzp’ers, zoals thuiskappers of pedicures. Aan de andere kant mogen gemeenten extra regels stellen en verbieden de meeste bestemmingsplannen en woningcoöperaties prostitutie. 


Intrekken vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken

 • wanneer de gemeente vindt dat je niet meer zelfredzaam genoeg bent of denkt dat je misschien onder dwang werkt;
 • wanneer je herhaaldelijk adverteert zonder vergunningnummer en werktelefoonnummer of niet gelijk een verandering van je werktelefoonnummer meldt.

 

Sekswerkers zonder vergunning (het wetsvoorstel noemt dat “illegale” prostitutie)

 • Wanneer je werkt zonder vergunning of je niet aan de regels houdt kun je een boete krijgen van maximaal € 20.750.
 • Dat geldt ook als je wel een vergunning hebt aangevraagd maar die is  geweigerd en je toch werkt.
 • Werkrelaties van sekswerkers zonder vergunning worden strafbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor chauffeurs, bodyguards, schoonmakers en mogelijk ook voor partners die je bijvoorbeeld naar je werk brengen of een oogje in het zeil houden.  Misschien geldt het ook als je met een collega samenwerkt. Het wetsvoorstel is daar niet duidelijk in.
 • Zij kunnen een gevangenisstraf krijgen van 2 jaar of een boete van maximaal € 20.750. In het wetsvoorstel heet dit “faciliteerders van illegale prostitutie”.

 

Landelijk register van alle vergunde sekswerkers

 • Alle vergunde sekswerkers worden opgenomen in een landelijk register met hun BSN nummer, hun werktelefoonnummer en hun vergunningnummer.
 • Het is verplicht om een werktelefoonnummer op te geven. Als dat verandert, moet je het gelijk melden.
 • In het landelijk register wordt ook opgenomen:
 • wanneer je betrapt wordt op werken zonder vergunning
 • wanneer je adverteert zonder vergunningnummer en je geregistreerde telefoonnummer
 • wanneer je een verandering van je werktelefoonnummer niet gelijk hebt gemeld
 • wanneer de gemeente denkt dat je misschien onder dwang werkt of wanneer er twijfels zijn over je zelfredzaamheid
 • Iedereen kan in het register nagaan of een vergunningnummer ook echt bestaat en of een  bepaald vergunningnummer en telefoonnummer bij elkaar horen.
 • Alleen de ambtenaren kunnen ook het BSN nummer zien.

 

Klanten

 • Klanten kunnen in het landelijk register controleren of een vergunningnummer echt bestaat en of een  bepaald vergunningnummer en telefoonnummer bij elkaar horen.
 • Klanten die seks hebben met een sekswerker zonder vergunning of een sekswerker die werkt in een bedrijf zonder vergunning worden strafbaar. Zij kunnen een gevangenisstraf van maximaal een jaar krijgen of een boete van max € 8.300.


Seksbedrijven

 • Alle seksbedrijven moeten een vergunning hebben, dus ook bijvoorbeeld escort bedrijven.
 • Gemeenten kunnen een maximum aan het aantal vergunningen bepalen.
 • Gemeenten kunnen ook besluiten geen enkele vergunning te geven.
 • Alleen sekswerkers met een vergunning mogen bij een seksbedrijf met een vergunning werken.
 • Er komt een landelijk register van alle seksbedrijven.

 

Wil je meer weten?

Het volledige concept Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting is hier te vinden: www.internetconsultatie.nl/sekswerk of hier: https://www.recht.nl/nieuws/strafrecht/177463/concept-wetsvoorstel-regulering-sekswerk/

Het nieuwsbericht van het ministerie van Justitie kun je hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/15/vergunningplicht-voor-prostituees-en-exploitanten-van-seksbedrijven