titel_home

20.11.2019 19:38 Leeftijd: 237 days

Wat vindt Spot 46 van het Wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs)?

In ons vorige nieuwsbericht kun je lezen wat er precies in het nieuwe Wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs) staat. In dit nieuwsbericht laten we weten wat wij ervan vinden.

Spot 46 is het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers in de regio Haaglanden. Ons doel is de positieverbetering van sekswerkers. Sekswerkers kunnen bij ons gratis en anoniem terecht met allerlei vragen over bijvoorbeeld hun werk, geld- en regelzaken, welzijn en een soa-test. Bij Spot 46 werken sociaal dienstverleners die verschillende talen spreken. Wij werken volgens een participatiemodel, waarbij sekswerkers actief worden betrokken bij het ontwikkelen van producten en diensten. Voor het formuleren van onze mening op het wetsvoorstel zijn wij dan ook met sekswerkers in gesprek gegaan over wat zij ervan vinden. Onze mening hieronder is mede gebaseerd op de reacties die we gekregen hebben van sekswerkers. 


Door registratie raken sekswerkers uit beeld
Spot 46 is tegen de registratie van sekswerkers. Door de verplichte registratie verwachten wij dat we een deel van de sekswerkers die we nu zien uit het oog zullen verliezen. Zij worden het illegale circuit ingeduwd, omdat ze zich niet kunnen of willen registreren. Redenen hiervoor zijn onder andere omdat zij te jong zijn, niet de goede papieren hebben, hechten aan hun privacy, niet vertrouwen hoe de overheid met hun gegevens omgaat of naar het oordeel van de betrokken ambtenaar niet voldoende  ‘zelfredzaam’ zijn of mogelijk onder dwang werken. 

De gesprekken met sekswerkers bevestigden hoe belangrijk anonimiteit voor hen is. Vrijwel iedereen die wij spraken gaf aan dat hij/zij niet wil dat persoonlijke gegevens geregistreerd worden in relatie tot sekswerk, ook geen BSN nummer. Zo liet een sekswerker weten:
“Ik wil niet dat iemand weet wat voor werk ik doe, zeker mijn familie niet. Als een hacker alles online zet, dan kunnen ze allemaal horen wat ik doe. Ik vind het niet veilig.”

Privacy is heel belangrijk voor sekswerkers, omdat zij niet willen dat familie en vrienden erachter komen dat ze dit werk doen. Of ze zijn bang dat het gevolgen heeft voor de toekomst. Zo reageerde iemand: “Ik denk dat het me geen enkel voordeel oplevert en het kan mijn toekomst negatief beïnvloeden.” Ook gaf iemand aan:
Wat er nu al is [inschrijving bij Kamer van Koophandel] vind ik het maximale wat betreft registratie. Ik heb nu al moeite om een huis te kopen en ik stel de hypotheekafspraak telkens uit, omdat ik bang ben dat ze erachter komen wat voor werk ik doe.” We hebben ook sekswerkers gesproken die zeiden het zelf niet erg te vinden als ze geregistreerd worden, maar van veel collega’s weten dat zij het niet zouden willen vanwege hun privacy. 

Sekswerkers hebben dagelijks te maken met het stigma rondom sekswerk en daarom is anonimiteit zo belangrijk. Die anonimiteit mag niet verloren gaan. Daarom is registratie geen optie.  Een sekswerker zei hier nog over:
“Wij moeten het recht hebben om zelf te beslissen of we anoniem willen blijven.”


Toegang tot zorg en veiligheid komt in het geding 
Sekswerkers die zich niet kunnen of willen registreren, zullen minder snel naar Spot 46 of andere zorg- en hulpverleningsinstellingen gaan. Dit zal ten koste gaan van hun toegang tot zorg, veiligheid en goede werkomstandigheden. Voor ons zal het ook moeilijker worden om deze groep te bereiken. Dat merken wij nu al met de sekswerkers die adverteren via internet, zoals zelfstandige escort en thuiswerkers. Zij zijn veel onzichtbaarder voor ons dan de sekswerkers in de raamstraten, clubs en privéhuizen. Via online veldwerk proberen we met deze groep in contact te komen. Onze ervaring leert dat daar een lange adem voor nodig is. We verwachten dat deze groep groter wordt als sekswerkers zich moeten registreren. Een sekswerker die we spraken zei hier het volgende over: “Ik denk dat bijna al mijn collega’s die al in de anonimiteit zijn (door het taboe), daar straks willen blijven en mogelijk nog meer onzichtbaar zullen worden.”

Sekswerkers die niet geregistreerd staan kunnen als zij slachtoffer worden van geweld, afpersing of dwang niet naar de politie zonder het risico te lopen zelf gestraft te worden. Zonder vergunning zijn zij immers zelf strafbaar! Criminelen en andere kwaadwillenden krijgen zo een extra chantagemiddel in handen, terwijl hulpverleners een belangrijk middel verliezen. Zij konden tot nu toe slachtoffers die bang waren om naar de politie te gaan verzekeren dat zij niet strafbaar waren. Met deze wet zal dat in de toekomst niet meer kunnen.  Ook zal werken in vergunde bedrijven of adverteren op een website als Kinky niet meer mogelijk zijn zonder vergunningnummer, waardoor sekswerkers aangewezen zijn op derden om hun klanten te vinden.


(On)mogelijkheden voor thuiswerkers?
Wat de registratie voor thuiswerkers betekent, is het wetsvoorstel heel vaag over. Een sekswerker die we spraken interpreteerde dat dit mogelijk zou worden en was hier enthousiast over. Ook vanuit de raamstraten kwamen van sommigen reacties dat ze het positief vinden dat door de registratie iedereen (ook thuiswerkers) belasting zal móeten gaan betalen, omdat er beter op gecontroleerd kan worden. Echter is het nog de vraag hoe het wetsvoorstel thuiswerken precies regelt en welke invloed bestemmingsplannen kunnen hebben. Aan de ene kant staat er namelijk dat gemeenten zelfstandige sekswerkers niet anders mogen behandelen dan andere ZZP’ers. Aan de andere kant staat er dat gemeenten extra regels mogen stellen en verbieden de meeste bestemmingsplannen en woningcoöperaties prostitutie.


Bestrijden van mensenhandel en misstanden vraagt een andere aanpak
Het doel van het wetsvoorstel is het bestrijden van mensenhandel en misstanden, maar het tegenovergestelde effect zal bereikt worden. Deze zorg hoorden we ook terug in de gesprekken met sekswerkers. Zoals hierboven aangegeven zal de registratie ertoe leiden dat sekswerkers meer uit het zicht raken en daardoor zullen ze juist kwetsbaar worden voor dwang, geweld en discriminatie en minder toegang hebben tot zorg en hulpverlening. Een van de taken van Spot 46 is het signaleren van mensenhandel. We werken hierin nauw samen met onze overkoepelende organisatie SHOP Den Haag Haag (Kennis- en expertisecentrum op het gebied van sekswerk en mensenhandel) en andere ketenpartners. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij stellen dat het zo goed als onmogelijk is om in één gesprek vast te stellen of iemand onder dwang werkt. Dat lukt pas nadat gedurende een lange tijd een vertrouwensrelatie is opgebouwd met iemand. De intakegesprekken beschouwen wij daarom niet als het juiste middel om het beoogde doel te bereiken. 

 

Sekswerker is een legaal beroep
Naast het bestrijden van mensenhandel en misstanden, zou het wetsvoorstel ook als doel hebben de positie van sekswerkers te verbeteren. Echter ligt de focus op het bestrijden van mensenhandel (een crimineel vergrijp!) en is het uitgangspunt van het voorstel de strafbaarstelling van sekswerkers, klanten en werkrelaties van sekswerkers tenzij de sekswerker over een vergunning beschikt. Dit vergroot het stigma op sekswerk. Het is moeilijk te verdedigen dat dit een verbetering van de positie van sekswerkers is. Er worden dan ook weinig handvatten gegeven voor het verbeteren van de positie van sekswerkers. Het wetsvoorstel stelt zelfs dat prostitutie geen normaal werk is en niet te vergelijken is met ander werk. Het plaatst sekswerk in een uitzonderingspositie. Het kan toch niet zo zijn de wet al bij voorbaat zegt: “Dit beroep is niet normaal.”? Sekswerk is nota bene een legaal beroep! Sekswerk is werk. Om bij te dragen aan destigmatisering en normalisering van het beroep sekswerker zou het kabinet minstens net zoveel moeten focussen op de positieverbetering van sekswerkers als op de regulering en handhaving van de sector. 

Een sekswerker die we spraken was duidelijk in haar reactie:
“Een speciale database is voor criminelen, niet voor sekswerkers! Ik vind het discriminerend voor ons. Wij werken legaal, wij hebben alle documenten in orde, er is geen verschil tussen ons beroep en andere beroepen, zolang de overheid prostitutie in Nederland heeft gelegaliseerd.”

Ook iemand anders gaf een vergelijkbare reactie:
“Ze moeten ons normaal benaderen en ze moeten stoppen ons als criminelen te zien!”


Conclusie
Wij denken dat dit wetsvoorstel niet helpt om misstanden te bestrijden, maar sekswerkers juist meer kwetsbaar maakt voor dwang en geweld. Als Spot 46 zullen we niet meer in staat zijn ons werk naar behoren te doen, omdat we sekswerkers steeds minder goed zullen bereiken. Tot slot zal dit wetsvoorstel het stigma op sekswerk versterken en sekswerkers in een uitzonderingspositie plaatsen, wat juist een verslechtering van hun positie betekent. 


Laat de regering weten wat jij van dit wetsvoorstel vindt
We zullen onze mening over het wetsvoorstel ook laten weten aan de regering. Dat doen we samen met SHOP Den Haagwaar wij het informatie- en adviescentrum van zijn.

Wil je zelf ook reageren? Dat kan, graag zelfs! Hoe meer mensen laten weten dat dit een slecht wetsvoorstel is, hoe meer kans dat het niet door gaat. 

Je kunt tot 15 december reageren! Dat doe je via de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ op deze website: https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk
 Je kunt ook een brief schrijven en die als document bijvoegen. Hulp nodig bij je reactie? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon of kom langs bij Spot 46: Herengracht 46 A in Den Haag.