titel_home

09.04.2020 16:25 Leeftijd: 1 year

COVID-19 Fonds SHOP: uw donatie is welkom!

Als gevolg van de maatregelen die zijn genomen i.v.m. de bestrijding van het COVID-19 virus, hebben sekswerkers hun werk neer moeten leggen. Een deel van hen komt in aanmerking voor (versoepelde) regelingen van de overheid, zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en bijstandsuitkering.

Maar veel sekswerkers vallen buiten de boot. Het gaat dan om sekswerkers die volgens de ‘opting-in’ regeling werken, afkomstig zijn uit andere EU-landen, niet ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente en/of onvergund werken. Veel van hen kunnen geen aanspraak maken op de regelingen van de overheid, bijvoorbeeld omdat dit gevolgen kan hebben op hun verblijfsstatus of überhaupt geen aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen. Zij kampen met grote financiële problemen.

Om de financiële nood van deze sekswerkers te verkleinen is SHOP (waarvan Spot 46 het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers is) in overleg met fondsen om extra middelen te regelen voor sekswerkers. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van voedselpakketten of een geldbedrag.

 

Wilt u ook een bijdrage leveren, zodat de financiële nood van sekswerkers verkleind wordt? Dat kan!

 

U kunt uw donatie overmaken op het rekeningnummer NL96 RABO 0122 2468 45, t.n.v. Stichting Hulp en Opvang Prostitutie SHOP, onder vermelding van COVID-19 Fonds.