titel_home

Escort

Rechten & plichten

Wereldwijd is er afgesproken dat er algemene mensenrechten zijn. Het belangrijkste recht is dat we allemaal vrij en gelijkwaardig zijn. Voor jou betekent dit dat je niet gedwongen mag worden om te werken (of je geld af te staan) en het betekent dat er niemand meer of minder waard is dan jij.

Heb jij het vermoeden dat een collega minderjarig is of wordt gedwongen om te werken, of is dit bij jouzelf het geval? Dan kun je anoniem een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem. Je kunt ook hulp zoeken bij SHOP of contact opnemen met Spot 46.

Rechten

Als seksueel dienstverlener heb je de volgende rechten in het bijzonder:

  • je hebt het recht om seksuele diensten en/of klanten te weigeren
  • je hebt het recht om te beginnen en te stoppen met werken wanneer jij dat wilt
  • je hebt recht op het geld wat je verdiend hebt
  • je hebt het recht om het gebruik van verdovende middelen (alcohol en/of drugs) te weigeren
  • je hebt het recht om te kiezen welke kleding je draagt


Zeker bij het werken in de escort is het belangrijk dat je voor je veiligheid zorgt en voor je rechten op komt. Je weet vaak van te voren niet waar je terecht komt. Een chauffeur kan hierbij soms uitkomst bieden. Toch is het belangrijk om van te voren duidelijke afspraken te maken met het escortbureau over wat je doet als je een klant wilt weigeren, wanneer je een seksuele dienst niet wilt uitvoeren of als je tijdens het werk wilt stoppen met de klant. Laat altijd iemand weten waar je aan het werk bent en zorg er voor dat je weet met wie je contact kunt opnemen in noodgevallen (politie – 112, het escortbureau enz.).

Plichten

Behalve rechten heb je ook plichten.

Er is een minimum leeftijd van 21 jaar en je moet in Nederland arbeid mogen verrichten. In Nederland is het verplicht om een zorgverzekering te hebben. Je krijgt een boete als je die niet hebt.

Werk je in de escort? Dan geldt in het bijzonder dat je de plicht hebt om volgens een van de volgende werkvormen te werken:

  • je moet werken via het opting-in systeem of
  • je moet je aansluiten bij de coöperatie


In de regio Haaglanden is het niet toegestaan om als zelfstandige escort te werken. Een escortbureau wordt gezien als seksinrichting en momenteel worden er geen nieuwe vergunningen afgegeven voor een seksinrichting door de gemeenten.

Wat kan Spot 46 voor jou betekenen?

Heb je twijfels over wat je wel of niet kan weigeren? Heb je het idee dat je rechten worden geschonden? Wil je meer weten over de regelgeving van seksinrichtingen in de regio Haaglanden? Neem contact op met Spot 46.