Spot46

 

Projecten

Vaccinatie Janssen vaccin

In samenwerking met GGD Haaglanden is er een eenmalige actie bij Spot46 geweest voor het vrijwillig vaccineren van sekswerkers tegen corona met het Janssen vaccin.

Nieuw logo en nieuwe website

Zoals het hoort, 10 jaar Spot46 vieren we in een nieuw jasje! Nieuwe website, nieuwe logo, maar nog steeds dezelfde inhoud

Online veldwerk tijdens corona

Tijdens de lockdown heeft Spot46 zich voornamelijk gericht op het blijven bereiken en informeren van sekswerkers en aansluiten op hun behoeften.

Magazine mensen zoals jij en ik

De verhalen van het Instagram account Humans In The Red Light The Hague heeft Spot46 gebundeld in het prachtige magazine ‘Mensen zoals jij en ik’

Onderzoek Rode lichten waar de sporen elkaar kruisen

‘Rode lichten, waar de sporen elkaar kruisen’ was een onderzoek naar de sociale positie en werkruimte van raamsekswerkers in Den Haag

Spreekuur TNN

In 2019 is het maandelijkse spreekuur van Transgender Netwerk Nederland (TNN) bij Spot46 gestart voor transgender sekswerkers die hulp en advies willen bij

Instagram account Humans in the Red Light the Hague

Van 17 december 2019 tot 17 december 2020 deelde Spot46 alledaagse verhalen van sekswerkers op het Instagram account

Filmpje studenten Hogeschool Leiden

Spot46 heeft vele studenten de kans geboden om een onderzoek of een project bij Spot46 uit te voeren

Verkenning uitstapprogramma SHOP

‘Verandering op Maat’  is een verkenning naar de aansluiting van het uitstapprogramma van SHOP bij de behoeften van

Verkenning niet-vergunde sector

Dit onderzoek geeft een beeld van niet-vergund werkende sekswerkers, wat hun beweegreden